Letterboxen errata

Wijzigingen deelgebied Gasselte E.O.
Woensdag 7 december 2011

26b - AE1 "Overspannen indruk"; moet zijn 27b - AE2

31b - AC2 "Bitumen klinkert bitumen tot woud"; moet zijn 32a - AC2

27b - AB1 "Aarden vertrekplaats voor de laatste reis"; moet zijn 28A - AA1

31b - Y1    "Forse kiezels gekruist"; niet meer aanwezig

32a - T2    "Bij tee bleek voor paal staan"; niet meer aanwezig

23b - AK1 "Ingreep in vrije loop"; niet meer aanwezig


 

Wijzigingen deelgebied Grolloo E.O.
Dinsdag 19 juli 2011

Alle boxlocaties in het gebied Grolloo, Amen, Ekehaar en Schoonloo

34a-I2                   Zeg 'ns diep Aa tussen oud een nieuwe
34b-F2                  Eén kunstwerk, vele echte
34b-Q1                 Hekje ontsluit hei
35b-R1                 Bij schoon water op vuile belt.

35b-K2                 Asfalt wordt zand, zand beton
35a-O1                 Houd vanaf de T-splitsing zuidwaarts in de gaten.
36b-H1                 Te voet vanaf de uitspanning.
36a-I2                   Rustig zittend uitkijkend over het diep

36b-O1                 Heeft de beer het ven al gezien?
37b-Q2                 De hoek van hoog niveau,daartegenover!
37b-S1                  Tegenoverliggende hoek van water in bos
37b-N1                 Op deze open plaats zou een jenever stokerij goed kunnen.

38a-P1                  Blues bij stamcafé: Groeten uit Grolloo
38a-K2                  Sluizend naar wassende ringen
38a-H1                 Indiaans gebruik aan Drentsche veldweg
38b-T2                  Bosbankje der Nederlanden

38a-O1                 Monument van vervlogen tijdtabel.
38b-P2                 Hier is weinig (te be)leven.
39b-P1                 Vanaf boerenbank richting dorp
39a-O2                 Aa ontvangt sloot

39a-R2                  Tussen Berk en geel merk.
40a-Q2                 In bosje is regeren vooruitzien tot steen
40b-Q2                 In het donker is deze toegang tot de wei ook goed te vinden
40b-U1                 Was dit maar het galmgat vaneen toren

40b-V1                 Erica hoort geblaat. Is het hek wel dicht?
40a-M2                Akker en bos lekker tegen elkaar gescheiden tussen 222
41b-P1                 Bij de toegang tot het ven botert het tussen eik en den.
41b-U1                 Het is niet koud in het woud.

41a-N1                 Rustplaats aan rijwielspoor,  'bosje'
42b-N1                 Molen te water leidt af van harde delfstof.
42a-Q2                 Boswachters bergplaats voor slagwerk. Daartegenover!
42b-H1                 Meer dan 100.000 redenen ter nagedachtenis

42a-H2                 Schim van de scheper hoort niemand
43a-T2                  Verlaat kikker op de fiets en volg Pieter ca. 75m. naar het zuiden
43a-O1                 Oude stamgast aan het Grolloërveen.
43b-U1                 Boven de grond de wortel van256 onder de grond

43b-J2                  Dichterbij torenhoog dan peilbaar diep.
44b-P2                 Hoger gelegen dan eenrichtingsverkeer
45a-T1                  Zwerver in ruste
46b-T1                  Barrières: Borrels op een 'bergje'.
46b-P1                 Rustplaats bij donkere vloeistof


 

Wijzigingen deelgebied Gieten E.O.
Woensdag 20 juli 2011

Alle boxen Gieten

26a - U2 Eigen woud onder turfoppervlak.
26a - X1 Divan van een eerste staatsdienaar
25a - AA1 Allerlei prullen door elkaar
24b - Y1 Koen in zijn raadslag gebundeld
23b - X2 Hengel voor graan met melige korrel
23a - W2 Trechterbekervolk met de trein?
21a - W1 Bergplaats naar paradijs
21a - Y2 Mast zonder zeilen, waar het dood loopt.
19b - X2 Ermitage
20a - W1 Eeuwen eeuwig slapen
20b - T2 Onbesuisd brandraam voor runderen
16b - V2 Kegeldragersbrug
16a - V2 Tegenstand voor de geest brengen
16a - AB2 Zelfkant te water
15a - Z2 Aflopend gewas op de lange zijde van de romp ter grootte van 110 roeden
13b - AB2 Pijlen onder de rode driehoek
12b - AD1  Kolossaal hard schot midden in 't landschap
11b - AG2  Buurtschap informeert je 
14a - AH2 Elze neemt de maat van onvast aangeboren gestel
15b - AE1 1000 kg wijst ga
18a - AC1 Prothese in de venen
19a - AB1 Piket tussen oranje en groen bij dichterlijk water
20b - AA2 Prehistorisch begrafenisritueel
22a - AB1 Snellopende hond levert meel
21a - AD1 Soldaten uit het land van Marianne plachten er huis te houden
20b - AF1 Constructie onder hoge spanning
14b - AI1 Hoofd buigen voor 33
18b - AI1 Volwassen kering
17a - AL1 Zinnebeeld van Nederland een leven zonder geschillen
17b - AK2 Kunst in staat van vocht
18a - AL2 Waar boer en schipper elkaar ontmoeten
16b - AJ1 Vochtig kruis
20b - AI2 Bosje bij Hunze 
22a - AJ2 Visplaats bij fietsbrug
22b - AH1 Turf in de tuin
24a - AE2 Va in galop, Rik crosst niet meer 
21b - AC1 Zitplaats op hondenrug
12a  - AC2 Prachtig panorama
17a - Y2 Rood loopt dood